Kế hoạch Ngành

Ngành Thông tin và Truyền thông

Tiêu đề Ngành Trung hạn / Năm File gắn
Kế hoạch 5 năm 2016-2020 Thông tin và Truyền thông Trung hạn PDF icon 35.kh-stttt.pdf.signed_0.pdf