Kế hoạch Tỉnh

Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã Hội 5 năm

Kế hoạch đầu tư công trung hạn

Tiêu đề Lĩnh vực Kế hoạch File gắn
Kế hoạch đâu tư công 2016-2020 (QĐ 932) Kế hoạch đầu tư công Trung hạn PDF icon Du kien KH 2016-2020 (KH-44) Lan 4.pdf, PDF icon QD 932 dau tu cong 2016-2020.pdf

Kế hoạch đầu tư công theo năm