Huyện Lục Nam-Diện tích (tỉnh, huyện)

KH2010: 
598.17
Địa bàn: