Huyện Lục Ngạn-Diện tích (tỉnh, huyện)

KH2010: 
1 017.28
Địa bàn: