Huyện Yên Thế-Diện tích (tỉnh, huyện)

KH2010: 
303.08
Địa bàn: