Clone of Giới thiệu tình hình kinh tế xã hội Tỉnh Bắc Giang

Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, cũng có không ít khó khăn, thách thức. Thành công của Đại hội XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tạo khí thế và động lực lớn cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.